มณฑลทหารบกที่ 27 ประชุมเตรียมการรับผู้ป่วยโควิดกลับภูมิลำเนา
ตามที่มณฑลทหารบกที่ 27 ได้รับการประสานงานจาก ศูนย์เคลื่อนย้ายโควิด กองทัพบก แจ้งว่าจะมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โดยเครื่องบินลำเลียงแบบ 295 ของกองทัพบก จากกรุงเทพมหานคร มายังท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564
มณฑลทหารบกที่ 27 ได้ประชุมเตรียมความพร้อมในการรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 กลับภูมิลำเนาในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้เตรียมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อ จำนวน 24 รายด้วยรถยนต์ของหน่วยมณฑลทหารบกที่ 27 จากท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ไปยังโรงพยาบาลสนามจังหวัดร้อยเอ็ดแห่งที่ 1 เพื่อทำการคัดแยกผู้ป่วยตามอาการและความรุนแรงของโรค และส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ ปทุมรัตต์ 1 ราย ,อ.อาจสามารถ 4 ราย ,อ.หนองฮี 2 ราย, อ.เกษตรวิสัย 2 ราย,อ.เมยวดี 1 ราย ,อ.ธวัชบุรี 3 ราย ,อ.พนมไพร 1 ราย,อ.ศรีสมเด็จ 3 ราย,อ.เมืองสรวง 1 ราย ,อ.โพธิ์ชัย 1 ราย ,อ.เสลภูมิ 2 ราย อ.สุวรรณภูมิ 1 ราย และ อ.เมืองร้อยเอ็ด 2 ราย
ทั้งนี้ มณฑลทหารบกที่ 27 ได้เตรียมรถครัวสนามประกอบอาหารแจกจ่ายให้แก่บุคคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระ และร่วมฝ่าฟันวิกฤตินี้ไปด้วยกัน