“ความรู้ คือสิ่งสำคัญในการป้องกันตนเองจากโควิด-19”
มณฑลทหารบกที่ 27 จัด Unit School เรื่อง การป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 และ ประโยชน์ของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดย วิทยากรจาก รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯผ่านระบบ zoom เพื่อให้กำลังพลตระหนักในการป้องกันตนเอง จากโรคโควิด-19 รวมทั้งประโยชน์ที่จะได้รับจากการฉีดวัคซีน