มทบ.27 เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเฝ้าระวัง และป้องกันการเจ็บป่วยจากความร้อน ในระหว่างการฝึกและปฏิบัติหน้าที่

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 0900 พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมายให้ พันเอกจิตรกร จันทร์สว่าง เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนในการเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเฝ้าระวัง และป้องกันการเจ็บป่วยจากความร้อน ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม โดยคณะวิทยากรจาก โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ในการฝึกอบรมในครั้งนี้มีผู้แทนซึ่งเป็นผู้ฝึก ผู้ช่วยครูฝึก และนายสิบพยาบาล จากหน่วยฝึกทหารใหม่ จำนวน 7 หน่วยฝึก เข้าร่วมอบรมรวมทั้งสิ้น 50 นาย
วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการเจ็บป่วยจากความร้อน ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่หน่วยฝึกทหารใหม่ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ให้ความสำคัญในการป้องกัน เนื่องจากปัญหาปัจจุบันสภาพอากาศของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เกิดสภาวะโลกร้อนส่งผลให้อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์เพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติ ดังนั้น หน่วยจึงจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการเฝ้าระวัง และป้องกันการเจ็บป่วยจากความร้อนขึ้น เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุ และป้องกันอาการบาดเจ็บในระหว่างการฝึก อีกทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปปฏิบัติได้จริงหากเกิดสถานการณ์ขึ้นโดยไม่คาดคิด เพื่อป้องกันการสูญเสียกำลังพลระหว่างการฝึกและการปฏิบัติหน้าที่