“ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ศูนย์รวมจิตใจคนไทย ”
มณฑลทหารบกที่ 27 นำคณะนายทหาร นายสิบ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยร่วมร้องเพลงชาติไทย สวดมนต์ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี อย่างพร้อมเพรียงกัน ที่บริเวณด้านหน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27