#กองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
เมื่อ 20 มี.ค.61 เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด และโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ออกรับบริจาคโลหิต ตามโครงการกองทัพภาคที่ 2 รวมใจบริจาคโลหิต 9 ล้าน ซีซี. น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร บริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด มียอดโลหิตบริจาคจำนวน 102 ยูนิต (45,900ซีซี)
ยอดรวมบริจาคโลหิต 16ครั้ง ผู้บริจาคโลหิต 1,517คน โลหิต จำนวน 682,650 ซีซี