มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564
ณ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 จังหวัดร้อยเอ็ด
โดย จัวหวัดร้อยเอ็ดได้จัดตั้ง จุดตรวจหลัก 37 จุด,ด่านชุมชน 700 ด่าน มี เจ้าหน้าที่ประจำจุดจุดตรวจหลัก 1,125 คน
สรุปการเกิดอุบัติเหตุ วันที่ 10 เมษายน 2564
– เกิดอุบัติเหตุ 4 ครั้ง ไม่มีผู้เสียชีวิต ,นอน รพ.4 ราย
(รถยนต์ 1 ครั้ง และรถจักรยานยนต์ 3 ครั้ง)