“ศบภ.มทบ.27 ร่วมกับผู้นำชุมชน ติดตามสถานการณ์นำ้อย่างใกล้ชิด”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกับ นาย นิมิต ปัทมะเจริญ นายอำเภอจังหาร และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ตรวจพื้นที่จัดตั้งที่พักพิงและติดตามสถานการณ์นำ้ชีล้นตลิ่ง พื้นที่เสี่ยงภัย ในพื้นที่ บ้านดินดำ บ้านเลิงคาบ้านคุยค้อ ต.ดินดำ, บ.ดินแดง ต.ดงสิงห์ และบ้านเขวาชี ต.แสนชาติ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด พบว่า มีบ้านเรือนได้รับผลกระทบ 75 หลังคาเรือน พื้นที่ทางการเกษตรเสียหาย 515 ไร่
ทั้งนี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 ได้จัดชุดช่วยเหลือประชาชน พร้อมยานพาหนะและเรือท้องแบน ประจำในพื้นที่ช่วยขนย้ายสิ่งของและสัตว์เลี้ยงขึ้นที่สูง บรรจุกระสอบทรายเสริมพนังกั้นน้ำ และติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันที
รวมทั้งบูรณาการในการให้ความช่วยเหลือร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชนเพื่อให้ประชาชนเกิดความปลอดภัยและได้รับผลกระทบน้อยที่สุด