มทบ.27 ต้อนรับ ผอ.สปร.ทบ.ในโอกาสตรวจเยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ให้การต้อนรับ พลเอก จิรเดช กมลเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก (ผอ.สปร.ทบ.) และ พลโท บัญชา อาจคําพันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก และคณะฯ ในโอกาสตรวจเยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 ได้รับชมประวัติความเป็นมา และผลการดำเนินงานของโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27, โครงการทหารพันธุ์ดี รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ ณ ห้องประชุมประเสริฐสงคราม กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และได้ตรวจเยี่ยมพื้นที่และกิจกรรมภายในโครงการฯ เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จากโครงการส่งเสริมศิลปาชีพโพธิ์ชัย อ.โพธิ์ชัย และโครงการส่งเสริมศิลปาชีพผาน้ำทิพย์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
ซึ่ง ผอ.สปร.ทบ.และคณะได้ชื่นชมผลการดำเนินงานของหน่วย ที่ดำเนินงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ สามารถนำพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ พระราชทานมาเพาะปลูก เพาะเลี้ยง จนสามารถนำไปแจกจ่าย และจำหน่ายในราคาถูก ให้กับประชาชนรอบค่ายฯในห้วงที่สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำจาก COVID-19 และขยายผลไปสู่ครอบครัวกำลังพล นายทหาร นายสิบ ตลอดจนครอบครัวทหารกองประจำการ ประชาชนโดยทั่วไปและเครือข่ายสถานศึกษาโครงการทหารพันธุ์ดี มทบ.27 ซึ่ง สปร.ทบ. ได้ติดตามผลการดำเนินโครงการฯของหน่วยมาโดยตลอด พบว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเด่น เป็นแบบอย่างให้กับหน่วยทหารทั่วไป และได้ให้คำแนะนำในการเตรียมการเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริในหน่วยทหารต่อไป