กกล.รส.จว.ร.อ.ร่วมบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 0830 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพนมไพร จ.ร้อยเอ็ด กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด โดยชุดปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอพนมไพร ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน จิตอาสา และประชาชน ในพื้นที่ ร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในโครงการ พสกนิกรชาวไทย ทำความดี บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง โรงพยาบาลร้อยเอ็ดกับเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด มีประชาชนและจิตอาสาในพื้นที่ อ.พรมไพร มาร่วมบริจาคจำนวน 300 คน