“One stop service คลิ๊กเดียวจบ … ครบทุกการสอบ”
ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนประชาชน พร้อมประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบออนไลน์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานใน กองทัพบก เชิงรุกเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชน ณ บ้านสร้างหิน หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 9 ตำบลกลาง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด