“ธารนำ้ใจ คนไทยไม่ทอดทิ้งกัน “แม่บ้านทหารบก มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ที่บ้านไผ่ล้อม ต.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
วันนี้(6 กันยายน 2562)เวลา14.20 น. คุณตติยา เอี่ยมละออ ประธานชมรมแม่บ้านมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมคณะแม่บ้าน ได้เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยนำ้ท่วม ที่ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัย บ้านไผ่ล้อม หมู่ที่ 6 ต.เชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด และ มอบถุงยังชีพและของใช้จำเป็นแก่ประชาชน ที่ได้รับจากสภากาชาดไทยและผู้นำมาบริจาคโดยผ่านศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อจากนั้นได้พูดคุยสอบถามและให้กำลังใจผู้สูงอายุ และประชาชนในพื้นที่ สร้างความอบอุ่นใจ ที่ แม่บ้านทหารห่วงใยและไม่ทอดทิ้งประชาชน