“ติดตามการดำเนินงาน โครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ แก่ กำลังพลกองทัพบกที่ปลดพิการและทุพพลภาพและครอบครัวในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด”
พันเอก รัตนศักดิ์ สิงห์สนั่น รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 (1)พร้อมด้วย พันเอก เกียรติคุณ โป๊ะสูงเนิน หัวหน้ากองกำลังพลมณฑลทหารบกที่ 27 และผู้แทนประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขามณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมให้การต้อนรับ พลตรี มานพ แฝดกลาง ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัวกองทัพบกและคณะ ฯ ในโอกาสเดินทางมาตรวจติดตามการดำเนินงาน โครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ แก่ กำลังพลกองทัพบกที่ปลดพิการและทุพพลภาพและครอบครัวในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด และร่วมรับฟังการบรรยายสรุป ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว ระดับหน่วย และโครงการประกอบอาชีพเสริมฯ ของ กองพลทหารราบที่ 6 มณฑลทหารบกที่ 27 ,มณฑลทหารบกที่ 29 และมณฑลทหารบกที่ 22 รวมทั้งสิ้น 69 โครงการ โดยมี พลตรี วีระยุทธ รักศิลป์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 6
หลังจากนั้น คณะฯได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการมาตรา 35(3)และ ม.35(7) ในส่วนของมณฑลทหารบกที่ 27 จำนวน 2 โครงการ ดังนี้
1. โครงการเลี้ยงโค ของ ส.อ. พยุงศักดิ์ พิมพิมล ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก บริษัท ทีโอทีเอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
2. โครงการ ม.35(3) ของ นาย สันติสุข คำทา คนพิการ ทำงานเป็นผู้ช่วยครูสอนดนตรีสากล วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)