“มทบ.27 ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
เช้าวันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 0939 น. บริเวณสโมสรค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๗ พร้อมด้วยชมรมแม่บ้านมณฑลทหารบกที่ 27 ข้าราชการทหาร ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง ชมรมมูลนิธิสายใจไทยฯ 3 จังหวัดและประชาชนชุมชนรอบค่ายฯ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ เจริญพระชนมายุ 63 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2561 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงอุทิศกำลังพระวรกาย กำลังพระราชหฤทัย และกำลังพระปัญญา ที่ทรงมุ่งมั่นปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพื่ออำนวยประโยชน์ต่อประเทศชาติ และพสกนิกร ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น