“มทบ.27 ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ เตรียมรองรับสถานการณ์ การก่อเหตุความไม่สงบภายในค่ายฯ ที่อาจเกิดขึ้นในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2565”
พันเอก ภูวเดช อุทัยพรหม รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27(2) เป็นประธานบัญชาการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุภายในค่ายประเสริฐสงคราม ณ คลัง สป.3 มทบ.27 เพื่อเตรียมการรองรับสถานการณ์ การก่อเหตุความไม่สงบภายในค่ายฯ ที่อาจเกิดขึ้นในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2565
โดยจำลองเหตุการณ์ผู้ก่อความไม่สงบพยายามบุกรุกพื้นที่คลัง สป.3 และซักซ้อมการนำกำลังเข้าระงับยับยั้งเหตุ โดยการประสานการปฏิบัติผ่านช่องการติดต่อสื่อสารภายในตามขั้นตอนแผน รปภ.ค่ายฯ
ซึ่งจากการซักซ้อมแผนฯ เจ้าหน้าที่ทุกนายสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนแผน รปภ.ค่ายฯ และสามารถระงับยับยั้งเหตุการณ์ไม่สงบได้อย่างมีประสิทธิภาพ