“ เดินทางปลอดภัย กองทัพบกห่วงใยประชาชน “
มณฑลทหารบกที่ 27 จัดตั้งจุดบริการประชาชน ณ บริเวณตู้ยามหนองแวง ถนนแจ้งสนิท ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เพื่อให้บริการประชาชนและอำนวยความสะดวกในห้วงวันหยุดยาว ตั้งแต่ 21-24 ตุลาคม 2564