“จิตอาสาพัฒนา”ปรับปรุงภูมิทัศน์ลำห้วยเหนือ บริเวณชุมชนท่านคร” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2566 “
ศูนย์อำนวยการจิตอาสามณฑลทหารบกที่ 27 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา”ปรับปรุงภูมิทัศน์ลำห้วยเหนือ บริเวณชุมชนท่านคร” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2566 โดยมี พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 / ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสามณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธี กิจกรรมประกอบด้วย การขุดลอกคลองลำห้วยเหนือ จำกัดวัชพืชและผักตบชวาเพื่อเปิดทางน้ำไหลและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ปรับภูมิทัศน์พื้นที่โดยรอบชุมชนบ้านท่านคร โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา 904 ,จิตอาสาพระราชทาน และ รด.จิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม