“ปีใหม่ปลอดภัย กองทัพบกห่วงใยประชาชน”
ผบ.มทบ.27 เยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 / ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลและเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด จิตอาสาพระราชทานและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในห้วงเทศกาลปีใหม่ ให้เกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุด ณ จุดบริการประชาชน บ.ดงยาง ต.สีแก้ว อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด และจุดบริการประชาชน ต.โพธิ์ทอง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
โอกาสนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้กล่าวอวยพรปีใหม่ และเน้นย้ำให้ปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัด พร้อมตรวจเครื่องมือ และอุปกรณ์ในการช่วยเหลือประชาชน หากมีอุบัติเหตุหรือประชาชนต้องการความช่วยเหลือ ก็ให้พร้อมเข้าช่วยเหลือได้ทันที เพื่อลดการบาดเจ็บรุนแรงและสูญเสียชีวิต