เสธ.มทบ.27 เยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565”
พันเอก จิตรกร จันทร์สว่าง เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริเวณจุดบริการประชาชนหน้าที่ว่าการ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด และจุดบริการประชาชน ต.โพธิ์ทอง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด พร้อมมอบอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจให้กับผู้ปฎิบัติหน้าที่ ในการอำนวยความสะดวก ให้กับประชาชนในการเดินทางกลับไปทำงานหลังจากห้วงวันหยุดยาว โดยร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่, เจ้าหน้าที่ อปพร. และเจ้าหน้าที่พยาบาล
โอกาสนี้ เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้กล่าวให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน และเน้นย้ำในการปฏิบัติหน้าที่ให้คำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัด พร้อมตรวจเครื่องมือ และอุปกรณ์ในการช่วยเหลือประชาชน หากมีอุบัติเหตุหรือประชาชนต้องการความช่วยเหลือ ก็ให้พร้อมเข้าช่วยเหลือได้ทันที เพื่อลดการบาดเจ็บรุนแรงและเสียชีวิตของประชาชน