มทบ.27 ร่วมเฝ้ารับเสด็จ ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเปิดการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ของสมาชิกองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 43 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พันเอก กิตติศักดิ์ ดวงกลาง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยโสธร (ฝ่ายทหาร) ร่วมเฝ้ารับเสด็จ ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเปิดการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ของสมาชิกองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 43 และทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยมี คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ,นายวิรุจ วิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร, หัวหน้าส่วนราชการ, นิสิต-นักศึกษา และประชาชนเฝ้ารับเสด็จฯ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)