มณฑลทหารบกที่ 27 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดโนนสะอาด เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมี พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 / ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธาน พร้อมด้วย พันเอกหญิง กมลทิพย์ ขันมั่น ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 ,จิตอาสา 904 ,จิตอาสาพระราชทาน จาก มณฑลทหารบกที่ 27 ,กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 ,รด.จิตอาสา จากโรงเรียนขัติยะวงษา ,ส่วนราชการ และจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โดยได้ปลูกต้นไม้และต้นดาวเรือง พื้นที่รอบพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ ณ วัดโนนสะอาด ตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผู้ทรงกอบกู้เอกราช บ้านเมืองหลังจากที่แผ่นดินกรุงศรีอยุธยาถูกข้าศึกบุกทำลายเสียหายใน พ.ศ.2310 หลังจากนั้นได้ทรงย้ายเมืองหลวงจากกรุงศรีอยุธยา มายังกรุงธนบุรี และปราบดาภิเษกเป็นสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี เมื่อ 28 ธันวาคม 2310 และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณตั้งเมืองร้อยเอ็ดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2318 จนเป็นปึกแผ่น เจริญรุ่งเรืองมั่นคงมาตราบเท่าปัจจุบัน
(เมื่อ 28 ธันวาคม 2565 )