“มทบ.27 มอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดกองทัพบก ที่สอบเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐและวิทยาลัยพยาบาลของรัฐ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2564”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดกองทัพบก ที่สอบเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐและวิทยาลัยพยาบาลของรัฐ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2564 ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 จำนวน 9 ทุน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ ทุนการศึกษาจากกองทัพบก ทุนละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 90,000 บาท โดยผู้ที่ได้รับทุนเป็นผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก มีความรู้ความสามารถและเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับกำลังพลในสังกัด กองทัพบก ส่งเสริมให้กับบุตรของกำลังพลได้รับการศึกษาสูงขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคตต่อไป