มณฑลทหารบกที่ 27 เปิดการฝึกทบทวน ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566
พันเอก ประยุทธ์ จันทรมหา เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธี เปิดการฝึกทบทวน ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี พันโท ชัยสิทธิ์ บำรุงสานต์ ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 และกำลังพลให้การต้อนรับ ณ กองบังคับการหน่วยฝึกวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด