“ผบ.มทบ.27 เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจ บิดาของกำลังพล”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจ บิดาของ ร้อยโท อภิชัย เทียนพิมาย สังกัด กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27 ณ เมรุวัดหนองจิก บ้านหนองจิก ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา พร้อมมอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือของหน่วยให้แก่กำลังพลและครอบครัว สร้างขวัญ กำลังใจที่ดีให้กับกำลังพล ที่ได้สูญเสียบุพการีในครั้งนี้