“ส่งกำลังใจ ส่งน้อง สู่นักเรียนนายสิบทหารบก”
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เยี่ยมเยี่ยนน้องๆทหารกองประจำการ ที่สมัครสอบนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2564 และติดตามความก้าวหน้าโครงการติวเข้มความรู้และเตรียมความพร้อมของร่างกาย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่น้องๆซึ่งเปรียบเสมือนลูกคนสุดท้องของกองทัพบกทุกนาย