“มทบ.27 ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ประจำปี 2565”
พันเอก ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2565 ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด โดยมี นาย ภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน พร้อมด้วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมงานแถลงข่าว ณ ลานพุทโธดม เกาะกลางบึงพลาญชัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
การจัดงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด”
มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา เผยแผ่การบำเพ็ญทานบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ส่งเสริมในด้านการท่องเที่ยว ตลอดจน เป็นการเสริมสร้างความรักและความสามัคคีของประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ให้ยั่งยืนนานต่อไป