“มทบ.27 ร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ รพ.สมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา จ.ยโสธร”
พันเอก จิตรกร จันทร์สว่าง เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยมี พันเอก กิตติศักดิ์ ดวงกลาง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยโสธร (ฝ่ายทหาร) เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม และร่วมตรวจพื้นที่ เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นี้