มทบ.27 ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว.จังหวัดร้อยเอ็ด และโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565”
พันเอก ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. จังหวัดร้อยเอ็ด และโครงการ จังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเรียนบ้านนกเหาะ ตำบลดงครั่งใหญ่ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน พร้อมด้วย นางดนิตา สมจิตต์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ,พันเอก สาธิต อุ่นกาย รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด(ฝ่ายทหาร) ,หัวหน้าส่วนราชการ ,ผู้นำท้องถิ่น, และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม
โอกาสนี้ มณฑลทหารบกที่ 27 ได้นำชุดแพทย์ฝังเข็ม จากโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ออกให้บริการบำบัดรักษาโรค และสัสดี อำเภอเกษตรวิสัย ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้งานด้านสัสดี ให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่