พันเอก ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพล จาก มณฑลทหารบกที่ 27 ,นายสิบพยาบาลจากโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯและเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ดที่ปฏิบัติงานจุดบริการ จุดพักรถบ้านดงยาง ตำบลสีแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและผู้ที่สัญจรในห้วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมทั้งตรวจสอบเครื่องมือ-อุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยประจำจุดบริการประชาชน
โอกาสนี้ ได้มอบสิ่งของให้กำลังใจ และขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความเสียสละในการดูแลประชาชนตลอดห้วงเทศกาลสงกรานต์นี้