“ ตรวจสภาพความพร้อมรบและการฝึกเดินทางไกล ”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานตรวจสภาพความพร้อมรบ และฝึกเดินทางไกลระยะทาง 4 กิโลเมตร เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการเคลื่อนที่ด้วยเท้าของกำลังพล ให้สามารถสนองภารกิจในการช่วยหน่วยทางยุทธวิธีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อสถานการณ์บีบบังคับให้ต้องเคลื่อนย้ายด้วยเท้า และเป็นการฝึกความอดทนของกำลังพลเป็นบุคคล เป็นหน่วย และเป็นส่วนรวม เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาสามารถประเมินค่าขีดความสามารถของกำลังพล โดยมีกำลังพลนายทหาร นายสิบ ทหารกองประจำการ และพนักงานราชการร่วมตรวจสภาพความพร้อมรบ และการฝึกเดินทางไกล