“มทบ.27 ร่วมกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมสนับสนุนการใช้และสวมผ้าไทยในการจัดตลาดนัดชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จ.ร้อยเอ็ด”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมรับใบประกาศเกียรติคุณการรณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมผ้าไทย ในการจัดตลาดนัดชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดพิธี มีส่วนราชการ ประชาชน ผู้ประกอบการร้านค้า ในพื้นที่ร่วมกิจกรรม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ในการนี้ มณฑลทหารบกที่ 27 ได้นำผลผลิตจากโครงการทหารพันธ์ุดี มาร่วมจำหน่ายภายในงาน ณ บริเวณศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดร้อยเอ็ดและถนนหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด