“ศบภ.มทบ.27 ร่วมกับภาคีเครือข่าย KICK OFF โครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ประจำปี 2565”

144