พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานน้ำสรง ผ้าไตร เครื่องสักการะ และไทยธรรมถวายแด่พระพรหมวชิรโสภณ ในโอกาสพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ 85 ปี 65 พรรษา
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมถวายมุทิตาสักการะ พระเดชพระคุณพระพรหมวชิรโสภณ ที่พระอุโบสถวัดบึงพระลานชัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เชิญน้ำสรง ผ้าไตร เครื่องสักการะ และไทยธรรมพระราชทานถวายแด่ พระพรหมวชิรโสภณ เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย เนื่องในโอกาสพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ 85 ปี 65 พรรษา โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน เข้าร่วมพิธี