“ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ลดความสูญเสียจากการเจ็บป่วย” ให้แก่ผู้ต้องขัง เรือนจำ มณฑลทหารบกที่ 27
มณฑลทหารบกที่ 27 ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 เข็มที่ 2 ให้แก่เจ้าหน้าที่เรือนจำและผู้ต้องขัง จำนวน 119 ราย ครบ 100% เพื่อป้องกันการเกิดคลัสเตอร์ใหม่และลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ลดผลกระทบ การเจ็บป่วยรุนแรงและการเสียชีวิต ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคม สร้างความเชื่อมั่นต่อวัคซีนที่รัฐบาลจัดหาให้ ภายใต้วัตถุประสงค์”สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ลดความสูญเสียจากการเจ็บป่วย” ซึ่งภายหลังจากเจ้าหน้าที่เรือนจำและผู้ต้องขังฉีดวัคซีนไปแล้ว ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายแต่อย่างใด