มทบ.27 ร่วมในพิธีส่งมอบบ้านคนพิการ ณ ต.หนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบให้ พันเอก ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบบ้านคนพิการ โดยมี นายอนิวรรตน์ วรเชษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองผือ นายอนุชิต สุวรรณธาดา ปลัดอำเภอจตุรพักตรพิมาน นายวุฒิชัย สุพรหมอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีส่งมอบบ้านคนพิการ ตามโครงการ ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการมีบ้านที่มั่นคงถาวรเหมาะแก่การอยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อการดำรงชีวิตของคนพิการ จำนวน 1 ราย คือ นายสงวน ลีแวง ณ บ้านข่าน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด