ผบ.มทบ.27 ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 1930 นาฬิกา พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพลนายทหาร นายสิบ สังกัด มณฑลทหารบกที่27 ร่วมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทย ณ มณฑลพิธีลานหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด, ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด,กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด, หัวหน้าส่วนราชการ, ภาครัฐ ภาคเอกชน และพสกนิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีกว่า 500 คน โดยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้ อนุมัติให้นำวงดุริยางค์ ร่วมบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 จำนวน 18 บทเพลงขับกล่อมก่อนเริ่มพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกฯ ต่อจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพร้อมใจยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที และร่วมรับชมวีดีทัศน์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงดำรงมั่นอยู่ในทศพิธราชธรรม และทรงยึดมั่นในพระปฐมบรมราชโองการ”เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”ทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อประชาชน นำความผาสุกมาสู่ประเทศและอาณาประชาราษฎร์โดยถ้วนหน้า