“มทบ.27 แข่งขันกีฬาภายใน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาวุโส ระหว่างสีแดงและ สีฟ้า ซึ่งสมาชิกของทั้ง 2 ทีมประกอบด้วย คณะผู้บังคับบัญชา นายทหาร นายสิบ อายุระหว่าง 45-60 ปี ร่วมลงแข่งขัน เพื่อความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะระหว่างกำลังพล โดยใช้การแข่งขันกีฬาเป็นสื่อกลาง และเพื่อให้กำลังพลมีสมรรถภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง ตามนโยบาย Smart man Smart soldier พร้อมทั้งสร้างความสนุกสนานให้กับกองเชียร์ข้างสนาม