“สำนักงานขนส่ง มณฑลทหารบกที่ 27 ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาเหล่าทหารขนส่งครบรอบ 118 ปี”
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 0900 น. พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาเหล่าทหารขนส่งครบรอบ 118 ปี ประกอบด้วยพิธีพราหมณ์บวงสรวงองค์พระมาตุลี ซึ่งเป็นที่สักการะนับถือของเหล่าทหารขนส่ง เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลภายในหน่วย โดยมี คณะนายทหารและกำลังพลเข้าร่วม ณ สำนักงานขนส่งมณฑลทหารบกที่ 27