ชป.กร.มทบ.27 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบทหารออนไลน์ ในสถานศึกษา
ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์,แจกเอกสารแผ่นพับและให้คำแนะนำ การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานใน ทบ.ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ทบ. ให้กับนักเรียน โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม ต.เทอดไทย อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด เพื่อประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการสมัครทางออนไลน์ให้แก่นักเรียนที่สนใจ พร้อมทั้งดำเนินการกรอกใบสมัครสอบทางออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวก ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างดี มีผู้สมัครสอบทั้งสิ้น 5 คน