มณฑลทหารบกที่ 27 มอบใบเกียรติบัตร ให้แก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ค่ายประเสริฐสงครามประจำปี 2564 จำนวน 13 นาย ณ ห้องประชุมประเสริฐสงคราม กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27