“มทบ.27 เยี่ยมชมโครงการตลาดนัด คนไทยยิ้มได้ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565”
พันเอก ประเสริฐ​ ข่าทิพย์​พา​ที​ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พันเอก สาธิต อุ่นกาย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด(ท)​ เข้าร่วม เยี่ยมชมโครงการตลาดนัด คนไทยยิ้มได้ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 กิจกรรม : ตลาดผ้าไหม ผ้าฝ้ายเมืองร้อยเอ็ด และผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นของจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 19 -​ 20 เมษายน 2565 และเป็นประจำทุกเดือน ในสัปดาห์แรกของเดือน โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นางดนิตา สมจิตต์ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด นำหัวหน้าส่วนราชการและ ประชาชน ร่วม ชม ชิม ช้อป ผลิตภัณฑ์ OTOP จากทั้ง 20 อำเภอ จำนวน 35 บูท เพื่อส่งเสริมการตลาดกระตุ้นเศรษฐกิจและรณรงค์การใช้และสวมผ้าไทย ณ บริเวณศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดร้อยเอ็ด
ทั้งนี้ มณฑลทหารบกที่ 27 ได้นำวงดนตรีคลาสสิคแบนด์จากหมวดดุริยางค์ บรรเลงบทเพลงให้กับผู้ที่มาจับจ่ายซื้อของภายในงานและนำผลผลิตของโครงการทหารพันธ์ุดี มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษในราคาถูกกว่าท้องตลาดเพื่อช่วยเหลือประชาชนอีกด้วย