เมื่อ 12 ก.พ.63 เวลา 0630 สง.สด.จว.ร.อ.จัดทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 ให้กับกำลังพลในสังกัด จำนวน 62 นาย ณ ลานเอนกประสงค์ กลางบึงพลาญชัยร้อยเอ็ด จว.ร.อ. หลังทดสอบร่างกาย ได้จัดให้มีการประชุมมอบนโยบาย ติดตามผลการทำงาน และโนโอกาสนี้ พ.อ.มิตรประชา รู้เจน สด.จว.ร.อ.ได้มอบกระเป๋าสัมภาระ/เอกสาร ซึ่งรับมอบจาก พล.ต.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผบ.มทบ.27 ให้กับกำลังพล เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ซึ่งการทดสอบร่างกายจะจัดให้มี 2 เดือน/ครั้ง เพื่อพัฒนาศักยภาพของกำลังพลในหน่วย ตามโครงการ Smart soldier ของ ทบ.