กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 27 จัดการแสดงดนตรี กองทัพบกเพื่อประชาชน มณฑลทหารบกที่ 27, เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ,โรงพยาบาลร้อยเอ็ดและห้างสรรพสินค้าโรบินสันร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
ในการนี้ พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้อนุมัติให้ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 (ขุนภักดี 27)จัดการแสดงดนตรีกองทัพบกเพื่อประชาชน บรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวง รัชกาลที่ 9 จำนวน 48 บทเพลง ขับกล่อมให้แก่ผู้ร่วมบริจาคโลหิต และ เผยแพร่พระราชประวัติ พระเกียรติคุณของในหลวง รัชกาลที่ 9 สร้างการรับรู้ สร้างความรักสามัคคี ความจงรักภักดี ของคนในชาติ
สำหรับกิจกรรมในวันนี้ มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 171 ราย ยอดโลหิตรวม 76,950 ซีซี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ตลอดระยะเวลา70 ปีของการครองราชย์ได้ทรงอุทิศพระองค์ ให้แก่ ประเทศชาติ และประชาชนชาวไทยมาโดยตลอด