เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 61 พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.27 ได้เดินทางมาตรวจ การเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมสถานที่ สำหรับการรับทหารใหม่ รุ่นปี 2561 ผลัดที่ 1 ในวันที่ 1 พ.ค. 61 ของหน่วยฝึกทหารใหม่ มทบ.27 พร้อมทั้งเน้นย้ำ นโยบาย/สั่งการที่สำคัญของผู้บังคับบัญชา ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ มทบ.27 ค่ายประเสริฐสงคราม จว.ร.อ.