ผบ.มทบ.27 พบปะเพื่อหารือข้อราชการ กับ ผอ.แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 1000 นาฬิกา พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พันเอกจิตรกร จันทร์สว่าง เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 และพันเอกวิรัตน์ พึ่งพิง หัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าเยี่ยมพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับ นายพงศกร จุลสะโพธิ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ณ สำนักงานแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด และได้หารือปรึกษาข้อราชการด้านการคมนาคมเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นสำคัญ