“มทบ.27 ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดร้อยเอ็ด และโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2565”
พันเอก ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการ ”จังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2565 “ ณ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ ตำบลหนองตาไก้ อำเภอโพธิ์ชัย​ จังหวัดร้อยเอ็ด และร่วมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน พร้อมด้วย สัสดีจังหวัดร้อยเอ็ด, หัวหน้าส่วนราชการ ,หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ,เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ,ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น, และประชาชน เข้าร่วมโครงการ
ในโอกาสนี้ โครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอโพธิ์ชัย ได้นำผลิตภัณฑ์ของโครงการมาจัดแสดงและจำหน่าย ให้แก่พี่น้องประชาชนด้วย