“กองทัพบก ห่วงใยมอบเงินสงเคราะห์ให้กับบุพการีที่ทุพพลภาพของกำลังพล”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีมอบเงินสงเคราะห์ให้กับบุพการีที่พิการทุพพลภาพ ของกำลังพลกองทัพบก งวดที่ 13 ห้วงเดือน กรกฎาคม- ธันวาคม 2564 ในสังกัด มณฑลทหารบกที่ 27 จำนวน 22 ราย รายละ 3,000 บาท รวมทั้งสิ้น 66,000 บาท ณ บริเวณด้านหน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากกองทัพบก มอบให้กับบุพการีที่พิการทุพพลภาพ เพื่อดูแลสวัสดิการแก่กำลังพลและครอบครัว แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและนำเงินที่ได้ไปเป็นทุนประกอบอาชีพต่อไป #เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน