“มทบ.27 มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ทหารกองประจำการที่รับราชการครบวาระ”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตราชการและมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ทหารกองประจำการรุ่นปีพุทธศักราช 2564 ผลัดที่ 2 ที่รับราชการครบกำหนดตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช 2497 ซึ่งจะปลดประจำการในวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 จำนวน 7 นาย ซึ่งเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียร มีความมานะอดทน และไม่เคยได้พิจารณาทัณฑ์ สร้างความภาคภูมิใจ เป็นเกียรติและขวัญกำลังใจให้กับทหารกองประจำการที่ได้รับราชการทหารครบตามกำหนด โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา และกำลังพลร่วมในพิธี ณ บริเวณด้านหน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27