“สวัสดิการ กำลังพลและครอบครัว พัฒนาคน พัฒนาค่าย”
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 รับมอบทุนการศึกษา จาก หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 27 จำนวน 30,000 บาท และกรุณามอบเงินสมทบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของกำลังพล จำนวน 20,000 บาท รวมทั้งสิ้น 50,000 บาท เพื่อเป็นเงินทุนการศึกษาแก่บุตรของกำลังพล สังกัด มณฑลทหารบกที่ 27
ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้มอบเงินกองทุนสวัสดิการทหารกองประจำการ 50,000 บาท ให้แก่ กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อเป็นสวัสดิการในการดูแลทหารกองประจำการและครอบครัว
และมอบเงินงบประมาณในการติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน 90,000 บาท เพื่อดำเนินการตามมาตรารักษาความปลอดภัยของค่ายประเสริฐสงครามต่อไป