“ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านผู้ยากไร้ #ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27/ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 อนุมัติให้ กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27/กองร้อยบรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับ ช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก และอาสาสมัครของชุมชน ช่วยเหลือก่อสร้างบ้านให้กับนางทองสี จตุเทน อายุ 60 ปี บ้านเลขที่ 75 หมู่ 8 บ้านไชยอุดม ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นประชาชนกลุ่มเปราะบาง เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนด้านที่พักอาศัย #ทหารพระราชาช่วยเหลือประชาชน