“บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานการประชุมหัวหน้าห้องแถวบ้านพักข้าราชการมณฑลทหารบกที่ 27 ณ ห้องประชุมประเสริฐสงคราม เพื่อสอบถามปัญหาและสำรวจความต้องการของกำลังพลในด้านที่พักอาศัยต่อจากนั้นได้เข้าตรวจเยี่ยมบริเวณบ้านพักเพื่อสำรวจพื้นที่ดำเนินโครงการ “บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง” สนับสนุนให้กำลังพล และครอบครัวปลูกผัก สำหรับบริโภคในครัวเรือน เป็นการลดค่าใช้จ่าย ได้บริโภคผักปลอดภัย และสามารถต่อยอดนำเมล็ดพันธุ์ที่เก็บเกี่ยวได้ ไปแจกจ่าย ให้กับประชาชนชุมชนรอบค่ายฯได้อีกด้วย